home
llengua llatina
llatí vulgar
locucions
història del llatí
selectivitat
diccionaris

 

hisṭria del llatí

La història del llatí comença el segle VIII aC fins a l´Edat Mitjana -medium aevum-, i en distingim els següents períodes:

Arcaic: Desde que neix fins que la sociedat romana entra en l´òrbita cultural de Grècia (helenització): VIII - II adC. Autors destacats són Apio Claudio el Ciego, Polibio, Livio Andrónico, Nevio, Ennio, Plauto, Terencio.

Clàssic: En una època de profunda crisis econòmica, política i cultural, l´èlit cultural crea, a partir de variants del llatí coloquial, un llatí estandar (per a la administració i per les escoles) i un llatí literario. És l´Edat d´Or de les lletres llatines. Autors destacats són Ciceró, Cèsar, Tito Livio, Virgili, Horaci, Catulo, Ovidi. Estem referint-nos als segles I adC i I dC.

Postclàssic: La llengua parlada es va allunyant progressivament de la llengua estandar, que l´escola tracta de conservar, i de la llengua literaria. Aquesta distància creixent farà que de les diverses maneres de parlar llatí neixin les llengües romàniques. La llengua escrita, que inevitablement també s´allunya menys però, de la del període anterior, es transforma en el llatí escolàstic o curial.

Tardar: Els pares de l´Esglèsia comencen a preocupar-se per escriure un llatí més pur i literari, abandonant el llatí vulgar dels primers cristians. Autors d´aquest període són Tertulià, Jerònim d´Estridó (Sant Gerònim) i Sant Agustí.

Medieval: El llatí ja no es parlava i el llatí literari es refugia a l´Esglèsia, a la Cort i a les escoles, convirtint-se en el vehicle de comunicació universal dels intelectuals medievals. Mentres, el llatí vulgar continuava la seva evolució a ritme accelerat.

Las llengües romàniques van aparèixer lentament i el llatí es seguia utilitzant com a llengua franca i culta.

Renaixentista: Durant el Renaixement la mirada dels humanistes es volca cap a la Antigüetat clàssica, i l´ús del llatí agafa un nou impuls. Autors de l´època són Petrarca, Erasmo de Rotterdam, Luis Vives, Antonio de Nebrija.

Científic: La llengua llatina sobreviu gràcies als científics fins el segle XVIII. Van deixar escrita la seva ciència en llatí René Descartes, Isaac Newton, Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz. L´obra de matemàtiques els Elements d´Euclides sobreviu a la medium aevum i és una de les obres universals conservades més editades i també gràcies al Llatí ha arribat als nostres dies.

In fieri.


Siquis in hoc artem populo non novit amandi, Hoc legat et lecto carmine doctus amet. Arte citae veloque rates remoque moventur, Arte leves currus: arte regendus amor. Curribus Automedon lentisque erat aptus habenis, ...

Seguir Llegint

 

LLENGUA CATALANA
POESIA CATALANA
LITERATURA CATALANA
FILÒLEGS
DICCIONARI LLATÍ
OVIDI

 

 


© Copyfreedom 2018 Llati.org