home
llengua llatina
llatí vulgar
locucions
història del llatí
selectivitat
diccionaris

 

selectivitat llatí


La prova PAU de llatí es realitza al llarg d´un dels tres matins consecutius en que anualment es convoca la Selectivitat a Catalunya. Les PAU consten de dues parts, una relativa a les matèries comunes i l'altra a les matèries de modalitat cursades en el batxillerat.

La prova PAU de llatí consisteix a fer quatre exercicis: traduir un text, resoldre una qüestió de morfosintaxi, resoldre una qüestió sobre llengua, literatura o civilització romanes, i exposar breument un tema de literatura o de civilització romanes. Cal dominar la gramàtica i aplicar coneixements de traducció de les locucions llatines més usuals amb l´ajuda dels diccionaris que poden portar els alumnes.

 

proves en format .pdf

 

PROVA SETEMBRE 2007

CORRECCIÓ SETEMBRE 2007

PROVA JUNY 2007

CORRECCIÓ JUNY 2007

PROVA SETEMBRE 2006

CORRECCIÓ SETEMBRE 2006

PROVA JUNY 2006

CORRECCIÓ JUNY 2006

PROVA SETEMBRE 2005

CORRECCIÓ SETEMBRE 2005

PROVA JUNY 2005

CORRECCIÓ JUNY 2005

PROVA SETEMBRE 2004

CORRECCIÓ SETEMBRE 2004

PROVA JUNY 2004

CORRECCIÓ JUNY 2004

PROVA SETEMBRE 2003

CORRECCIÓ SETEMBRE 2003

PROVA JUNY 2003

CORRECCIÓ JUNY 2003

PROVA SETEMBRE 2002

CORRECCIÓ SETEMBRE 2002

PROVA JUNY 2002

CORRECCIÓ JUNY 2002

 


Siquis in hoc artem populo non novit amandi, Hoc legat et lecto carmine doctus amet. Arte citae veloque rates remoque moventur, Arte leves currus: arte regendus amor. Curribus Automedon lentisque erat aptus habenis, ...

Seguir Llegint

 

LLENGUA CATALANA
POESIA CATALANA
LITERATURA CATALANA
FILÒLEGS
OVIDIO
AQUILES
POLIBIO
EUCLIDES

 

 


© Copyfreedom 2018 Llati.org